Європейський економічний простір - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Європейський економічний простір

Гранти Європейського економічного простору (ЄЕП) та Норвегії


Інвестиції в освіту є основними для забезпечення соціальної інтеграції та зміцнення конкурентоспроможності Європи у світі, що дедалі більше глобалізується.

Інвестиції в освіту є основою конкурентної економіки. Це стимулює інновації та гарантує, що люди мають необхідні навички та знання для ринку праці. Європа стикається з кількома загальними проблемами в галузі освіти:

  • Невідповідність між навичками та робочими місцями

Європа стикається з постійною невідповідністю між наявними робочими місцями та навичками, якими володіють робітники; люди не можуть знайти роботу, оскільки їм бракує необхідних навичок, тоді як робота залишається незаповненою через брак кваліфікованого персоналу. Це зменшує економічне зростання та збільшує тиск на наші системи соціального забезпечення.

  • Морденізація освіти

У світі, який дедалі більше пов’язується та керується знаннями, забезпечення конкурентної позиції Європи стало як ніколи важливим. Це вимагає адаптації системи освіти до цифрової ери, а також виховання підприємницького мислення та творчості.

  • Боротьба з нетерпимістю та дискримінацією

Освіта відіграє ключову роль у забезпеченні соціальної інтеграції та сприянні розвитку особистості, критичного мислення та демократичних цінностей. Розвиток міжкультурних компетенцій, заохочення діалогу та прийняття розбіжностей у поглядах, переконаннях та переконаннях є ключовим фактором боротьби з нетерпимістю та дискримінацією.

  • Рівні можливості

Навчання за кордоном допомагає студентам отримати цінний досвід та набути навичок на майбутнє. Незважаючи на фінансування ЄС через Еразмус +, все ще існує потреба в додатковій підтримці, щоб зробити обмінні програми реальною можливістю для всіх студентів, незалежно від їхнього фінансового досвіду. Це особливо важливо для обмінних досліджень у країнах з високими витратами на життя, таких як Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

Мета: ЄЕП прагне розширити людський капітал та базу знань у Європі.

Підтримуючи освітню співпрацю ЄЕП працює над підвищенням якості та актуальності освіти на всіх рівнях. Гранти сприяють досягненню цілей, встановлених рамками ЄС «Освіта та навчання 2020» . Особливий наголос приділяється професійній освіті та навчанню, а також навчанню впродовж усього життя. Підтримувані заходи в галузі освіти включають:

  • Інституційна співпраця на всіх рівнях освіти
  • Краща якість та актуальність освіти та навчання
  • Навички роботи
  • Участь дорослих у навчанні впродовж життя
  • Підвищення кваліфікації вчителів
  • Мобільність студентів та персоналу вищої освіти між державами-донорами та бенефіціарами

ЄЕП фінансує обмін студентами та персоналом за допомогою проектів мобільності, якими керують навчальні заклади країн-бенефіціарів, Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії. Це означає, що окремі студенти не можуть подавати заявки на отримання грантів безпосередньо до ЄЕП та Норвегії – початкові заявки на фінансування повинні надходити від установ. Студентам, які шукають фінансування, рекомендується звертатися до своїх закладів, щоб дізнатись, чи беруть вони участь у програмах грантів ЄЕП та Норвегії.

Детальніше за посиланням: https://eeagrants.org/topics-programmes/innovation-research-education-and-competitiveness/education-and-scholarships

Skip to content