Афілійовані дипломи - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Афілійовані дипломи

Swiss Montreux Business School, Швейцарія
(Швейцарська Вища Школа Бізнесу в Монтрe – SMBS)

Наприкінці жовтня укладено угоду  між нашим університетом та Швейцарською Вищою Школою Бізнесу в Монтре (SMBS) щодо можливості визнанням SMBS  ступенів дипломів Бакалавра і Магістра, які видаються нашим ЗВО.

В рамках міжнародного співробітництва між нашим університетом, Швейцарською Школою Бізнесу Монтре (Swiss  Montreux Business School, SMBS) та представництвом зазначеної школи в Україні, студенти нашого ВНЗ мають змогу отримати два дипломи (український та європейський).

Афілійований диплом – диплом Бакалавра або Магістра SMBS встановленого зразка, який видається  студентам УКРАЇНСЬКОГО ЗВО після захисту дипломного проекту одночасно з видачею диплома бакалавра чи магістра УКРАЇНСЬКИМ ЗВО.

SMBS, згідно підписаної угоди, присуджує ступень бакалавраі чи магістра за результатами освоєння всіх дисциплін відповідно до навчального плану ДПУ імені Григорія Сковороди, який попередньо врегульовується з SMBS.

Можлива співпраця по програмі за наступними напрямами : 

Бакалавр

-Соціальна психологія

-Практична психологія

-Міжнародні відносини

-Маркетинг

-Ділові комунікації

-Управління людськими ресурсами

-Фінансовий аналіз

-Корпоративні фінанси

-Фінансовий облік


Магістр

-Практична психологія

-Міжнародні відносини

-Фінансовий менеджмент

-Управління продажами

-Управління проектом

-Корпоративне стратегія

-Управленческая економіка

-Ділові право і етика

-Міжнародні фінанси

-Фінансові інвестиції і ринки капіталу

-Міжнародний маркетинг

-Стратегічне управління персоналом

Skip to content