Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ) - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Посольства США в Україні (Відділу преси, освіти та культури), Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, має на меті об’єднати професійну спільноту освітян для обміну досвідом та співпраці  задля інституціоналізації принципів академічної доброчесності в системи середньої та вищої освіти України.

Протягом 2020-2022 років команда Проєкту спільно з національними та міжнародними експертами:

  •  надаватиме свою підтримку 60 відібраним університетам задля створення ефективної моделі внутрішнього моніторингу якості освіти та впровадження принципів академічної доброчесності;
  •  працюватиме над розвитком спроможностей Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та розробкою єдиного системного підходу для реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в університетах;
  • надаватиме українським освітянам рекомендації та навчання з розвитку та упровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі середньої освіти України.

Місія Проєкту

Підсилення спроможностей освітньої системи на засадах і  принципах академічної доброчесності та якості освіти в Україні.

Візія 

Системні зміни в українській освіті, від яких виграють всі учасники академічного процесу – студенти та учні, викладачі та вчителі, університети та школи.

Компоненти проєкту Academic IQ передбачають роботу з:

  • центрами внутрішнього забезпечення якості освіти/їх структурними відповідниками у ЗВО, науково-педагогічними працівниками та адміністрацією для розробки та впровадження інструментів з оцінки і моніторингу академічної доброчесності та якості освіти в університетах;
  •  розробкою єдиного системного підходу для реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в університетах;
  •  розвитку та упровадження сучасних методик викладання, практик перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпечуватимуть дотримання академічної доброчесності у системі середньої та вищої освіти України.
Skip to content