Фонди, програми обмінів та гранти - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Фонди, програми обмінів та гранти

Програми академічних обмінів імені Фулбрайта

Українські студенти та науковці, мають можливість брати участь у конкурсі на отримання
гранту для навчання та/або проведення досліджень у США в рамках програм, призначених
для студентів, молодих викладачів та науковців.

www.fulbright.org.ua

 

 

 

Німецька служба академічних обмінів DAAD

Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають можливість
провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ або у
одній з позауніверситетських науково-дослідних установ.

www.daad.org.ua/

 

 

 

 

Еразмус+

Програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проекти,
партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.
Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро. Серед інших напрямів,
60% бюджету всієї програми планується спрямувати на реалізацію мобільності.

https://erasmusplus.org.ua/

 

 

Стамбульський фонд науки і культури 

Організація і підтримка наукової та культурної співпраці , проведення конференцій,
робочих зустрічей, круглих столів. Активна участь у програмах Erasmus +

https://www.iikv.org/i/1846-istanbul-foundation-for-science-and-culture

 

 

Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund – Іvf)

Індивідуальні гранти для дослідників історії, соціології, економіки, культури країн Вишеградської
угоди (Чехія, Польща, Словакія, Угорщина); Фінансування проектів з упроваження спеціалізованих
курсів, пов’язаних з країнами Вишеградської угоди, до навчальних планів університетів.

www.visegradfund.org

 

 

Source

 

Skip to content