Вища школа Humanitas в Сосновце - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Вища школа Humanitas в Сосновце

2020 рік відзначився налагодженням співпраці між ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та Wyzsza Szkola Humanitas в м. Сосновець (Польща) шляхом укладення угоди про співпрацю.

Метою угоди є налагодження та розвиток співпраці між закладами у галузі освіти, науки та культури. Окреслено наступні напрямки спільної роботи:

  • програми паралельного навчання, в тому числі програма подвійних дипломів;
  • академічна мобільність здобувачів вищої освіти;
  • мобільність професорсько-викладацького та адміністративного складу;
  • програми обміну (серед студентства, викладачів та дослідників);
  • програми проходження практик;
  • обмін науковою та навчальною інформацією, документацією та публікаціями;
  • розробка та реалізація спільних освітніх, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших програм, в яких є зацікавленість обох сторін;
  • сумісна організація та реалізація семінарів, навчальних тренінгів, круглих столів, курсів, наукових зустрічей та інших активностей, що представляють спільний інтерес.

Наразі університети вже розпочали співпрацювати в окреслених сферах.

Skip to content