Міжнародні дослідження, обмін студентами та викладачами, активна інноваційна та дидактична діяльність завжди вважалися пріоритетними для Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Університет відіграє важливу роль у наукових дослідженнях, активно розвиває міжнародні академічні обміни, бере участь у багатьох глобальних дослідницьких мережах. Університет бере участь у багатьох грантових програмах, презентаціями проєктів Університету на міжнародних форумах, виставках, конференціях, симпозіумах, має постійно зростаючий індекс цитування та академічний рейтинг.

Розвиток міжнародної академічної мобільності науковців, викладачів, студентів, стимулювання спільних із зарубіжними партнерами наукових досліджень та освітніх програм забезпечують розробку й реалізацію продуктивних інструментів та механізмів інтеграції Університету в глобальне наукове та освітнє середовище у селективних сферах його статутної діяльності і становлять суть політики інтернаціоналізації та його міжнародних амбіцій. На досягнення високого міжнародного статусу Університету скеровані його стратегічні мотивації, гнучка організаційна структура, орієнтація на створення й участь у глобальних мережах, а також методи і стиль менеджменту, що є гармонізованими до існуючих у світі авторитетних наукових, освітніх та управлінських платформ.

Останнім часом Університет Григорія Сковороди в Переяславі значно активізував свої зусилля у процесі налагодження та підтримки тісних багаторівневих зв’язків з університетами й організаціями інших країн світу.

За умов посилення конкуренції за найбільш талановитих абітурієнтів, студентів, дослідників та іміджових професорів, академічних та бізнес-партнерів, роботодавців тощо, участь у міжнародних наукових та освітніх програмах стає критично важливою для стратегічного розвитку Університету.

Напрями міжнародної співпраці