Все про Український культурний фонд - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Все про Український культурний фонд

Український культурний фонд (https://ucf.in.ua/) ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.

Місія фонду

Фонд, впроваджуючи нові механізми надання орієнтованої на результат конкурсної державної фінансової підтримки ініціативам у сфері культури та креативних індустрій, сприяє творенню розвиненої екосистеми культури та креативності в Україні, яка уможливлює породження та розповсюдження в суспільстві нових сенсів та спільних цінностей, а також сприяє збереження культурної спадщини та розвитку української культури в контексті актуальних світових тенденцій.

Пріоритетні напрями діяльності:

 • створення умов для сприяння творчій діяльності, створення нових партнерств і формування в Україні спільних цінностей громадянського суспільства
 • сприяння міжкультурному діалогу та підтримка культурного розмаїття
 • забезпечення дотримання культурних прав: рівного доступу до культурних ресурсів і рівних можливостей для особистісного розвитку та самореалізації для всіх громадян та спільнот, незалежно від культурних, мовних, етнічних, регіональних, соціальних, гендерних та інших особливостей чи розбіжностей
 • забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на території України, а також сприяння вивченню української мови за кордоном
 • сприяння інтернаціоналізації української культури та координації донорської підтримки проектів у сфері культури та креативних індустрій
 • сприяння створенню інноваційного конкурентоспроможного культурного продукту та професійному становленню митців, розвитку дитячої та молодіжної творчості
 • підтримка проектів, націлених на місцевий розвиток в умовах децентралізації
 • сприяння збереженню культурної спадщини та промоція цілісного та орієнтованого на майбутнє її розуміння
 • сприяння проведенню аналітичної та дослідницької діяльності у сфері культури і креативних індустрій
 • сприяння розвитку освітніх ініціатив, впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері культури
 • єднання та інтеграція різних спільнот навколо історії, культурного надбання, об’єктів тяжіння
 • створення суспільно значущого контенту (у тому числі теле-, радіо-, цифрового, літературного), що сприятиме відчуттю громадянами своєї приналежності до України
 • сприяння кросссекторальним партнерствам
 • інституційна підтримка організацій в у секторах культури, креативних індустрій та культурно-пізнавального туризму
 • сприяння розвитку культурно-пізнавального ( внутрішнього) туризму в Україні

Стратегічні цілі:

 • підсилення інституційної та фінансової спроможності
 • сприяння творенню культурного продукту
 • підсилення ролі культури у розвитку суспільства
 • інтернаціоналізація української культури

UCF Logo
Skip to content