Стажування та навчання - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Стажування та навчання

Вебінар “Оцінювання студентів: заохотити, а не знеохотити”

Наскільки ваші методи оцінювання студентів мотивують до навчання та сприяють глибшому розумінню теми? Як ефективно оцінювати навчальні досягнення в дистанційному форматі?

“Оцінювання є ключовим елементом успіху студента у вищій освіті та має розглядатися як інструмент для розвитку в навчанні. Це оцінювання задля навчання (assessment for learning), а не просто засіб для вимірювання рівня успішності – оцінювання навчання (assessment of learning)”- йдеться у публікації “Основи для підвищення успішності студентів. Підвищення успішності студента у вищій освіті” від Advance HE. Тож як проводити оцінювання студентів так, щоб воно сприяло поглибленню знань?

Якщо вам цікаві ефективні підходи до оцінювання студентів, особливо в умовах дистанційного навчання, Британська Рада запрошує приєднатися до вебінару в Zoom, під час якого спікери – викладачі університетів – поділяться власним досвідом та інструментами оцінювання студентів, які ви зможете використати у власній практиці.

Мова виступів – українська та англійська з перекладом.

Спікери:

Кеті Райт, заступниця директора з питань інновацій, Advance HE

Ольга Яшенкова, доцентка кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мар’ян Слабінога, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Вебінар відбудеться 8 грудня 2021 року (15.00-16.00)

Зареєструватися можна за посиланням.

Джерело: British Council 

Програма професійних стажувань Professional Fellows Program

Professional Fellows Program (PFP) – це програма професійних стажувань, яка має на меті ознайомлення молодих українських професіоналів із урядовою системою США, основами федералізму, організацією державного устрою США, системою стримувань і противаг, роллю громадянського суспільства у розбудові держави.

Професійна програма 6-тижневого стажування в державних установах та неурядових організаціях США має тематичне спрямування «Урядування та суспільство». Програма розрахована на фахівців у галузі міжнародного права, юриспруденції, міжнародних відносин, політології, державного управління, соціальної політики, тощо.

Щоб мати право участі у PFP, кандидат повинен:

  • Бути громадянином України і на момент подання аплікаційної форми проживати у країні громадянства;
  • Бути у віці від 25 до 35 років;
  • Мати закінчену вищу освіту (ступінь бакалавра або вище);
  • Вільно володіти англійською мовою;
  • Мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному секторі;
  • Продемонструвати навички лідерства та спілкування.

За умови успішного проходження конкурсного відбору на програму, усі витрати на участь, пов’язані з перебуванням, проживанням та стажуванням, покриває Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США.

Більш детальну інформацію про правила подачі документів можна одержати за посиланням: http://professionalfellows.americancouncils.org/

Джерело: https://americancouncils.org.ua/programs/professional-fellows-program/

Стажування: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції»

Стажування проводить:
– Університет страхування та фінансів (ВУЗФ, Болгарія (Софія)) (VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship).

До програми стажування включено:

  • консультації з підтвердження у Європейському Союзі наукових ступенів та вчених звань, здобутих в Україні та захисту дисертаційних досліджень у кращих вузах Європи;
  • пропозиції щодо можливості навчання в докторантурах університетів Болгарії;
  • презентація напрямків навчання та можливостей співпраці з партнерськими університетами Болгарії;
  • публікації (економіка, безпека, політологія) у міжнародних періодичних виданнях VUZF REVIEW (https://papersvuzf.net/index.php/VUZF), (https://psssj.eu/index.php/ojsdata/index…).

Тема стажування:
«Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції»

Навантаження становить 180 годин (6 ECTS) і розподіляється наступним чином:

Курс 1. .Новітні та іноваційні методи навчання -45 год.
Курс 2 Використання ІТ – технологій у навчальному процесі, форма дистанційного навчання -45 год.
Курс 3. Інтернаціоналізація навчального процесу та можливостей освіти. Європейські та світові приклади якості академічного навчання-30 год..
Курс 4. Системи вищої освіти в Болгарії. Програми підготовки та організації навчального процесу: уніфікація та диференціація-30 год..
Курс 5. Специфіка наукової підготовки в Польщі. Написання та публікація наукових робіт (Web of Science, Scopus) -30 год.

За результатами стажування учасники отримають сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування. Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження курсу підвищення компетентностей у ЗВО країни, що входить до Європейського Союзу. Сертифікат дійсний щодо здобуття звання доцента, професора, враховується під час ліцензування та акредитації освітньої програми, забезпечує виконання показників науково-педагогічної активності працівників ЗВО.

Контакти для участі— (063) 41970 54 email: osvita21@ukr.net

Джерело: https://www.facebook.com/european.education.sk/posts/971403043597309

Skip to content