Україно-французька співпраця - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Україно-французька співпраця

Університет Григорія Сковороди в Переяславі та Східно-Європейський Інститут Психології(СЄШ) з метою розвитку міжнародної освіти у контексті євроінтеграційних процесів уклали угоду про співпрацю у наступних напрямках:

  • розробка та реалізація спільних магістерських програм із психології, педагогіки та з інших суспільно-гуманітарних напрямів відповідно до державних стандартів і можливостей установ-партнерів;
  • підвищення кваліфікації співробітників і викладачів установ-партнерів шляхом обміну та шляхом реалізації цільових програм;
  • реалізація стажувань та обмін науковими співробітниками, викладачами та студентами;
  • підготовка кадрів вищої кваліфікації на базі установ-партнерів;
  • спільна організація наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, читання лекцій провідними європейськими, російськими та українськими вченими, обмін викладачами;
  • спільні наукові розробки у сфері психології, публікація їхніх результатів у спеціалізованих психологічних журналах;
  • участь слухачів, аспірантів, співробітників партнерів у діяльності щорічної міжнародної школи молодого вченого-психолога на базі сторін-партнерів.
Skip to content