Україно-польська співпраця - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Україно-польська співпраця

2016 року університет взяв участь у програмі ЄС Erasmus+ напряму КА1 Академічна мобільність: із партнерським університетом імені Гаріка Масаріка в місті Брно, Чеська Республіка, та Гданським університетом в Польщі. Завдяки цьому вже з наступного навчального року студенти ДПУ імені Григорія Сковороди матимуть змогу навчатися протягом одного семестру в партнерських ВНЗ, а професорсько-викладацький склад отримає новий досвід завдяки стажуванню у вказаних ВНЗ. В рамках програми Erasmus+ напряму KA 2 стратегічне партнерство започатковано співпрацю із Вінницьким соціально-економічним університетом у галузі інклюзивної освіти та університетом імені Василя Стефаника у галузі гуманітарних наук.

А також у 2016 році було підписано угоду з Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) про впровадження програми подвійного диплому, згідно якої студенти нашого ВНЗ мають змогу навчатись паралельно в Академії та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У рамках співпраці соціо-історичного факульету нашого університету з Польським нумізматичним товариством (Білосток, Польща) проведено чотири Міжнародні науково-практичні конференції «Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки».

Skip to content