Україно-чеська співпраця - Відділ міжнародних зв'язків Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Україно-чеська співпраця

Участь у міжнародному проєкті «Прогресивне управління університетом» (Чеська Республіка)

Головна мета проєкту – сприяти розвиткові вищої освіти в Україні за допомогою навчання представників університетів, які залучені у сферах, що є важливими для ефективного управління закладами вищої освіти та інтернаціоналізації. Проєкт здійснюється у співпраці Спілки ректорів вищих навчальних закладів України та Американських Рад з Міжнародної Освіти.

Програма стажування передбачала проходження циклу тренінгів, лекцій та практичних семінарів, присвячених вивченню системи вищої освіти Чехії та забезпеченню рівного доступу до неї. Базою першого модулю стажування став педагогічний факультет Університету Масарика. Факультет налічує понад 5 тисяч студентів, які опановують зміст та методику навчання шкільних предметів. На всіх кафедрах факультету переважає проєктна методика навчання. Студенти у семестрі вивчають не більше 3 великих курсів.

Наступний модуль програми проходив на природничому факультеті. Підрозділ складається з департаментів математики, фізики, хімії, біохімії, біології, антропології, геології та географії. Факультет розміщується у 4 сучасних навчальних корпусах, які створюють єдиний освітньо-науковий простір, котрий проводить підготовку більше ніж 5 тисяч студентів. Провідна методика навчання – лабораторні дослідження у межах реалізації наукових проектів.

Проєкт спрямований на інтернаціоналізацію освіти. Освітнє стажування проходило в Університеті Масарика (м.Брно, Чеська Республіка). Проєкт відбувається за сприяння Фонду розвитку Чеської республіки в партнерстві зі Спілкою ректорів України, кафедри соціальної педагогіки Masarykova univerzitaAssociation for international Affairs (AMO) і команда з 20 університетів України.

Проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті»

Реалізований у період з травня 2019 року до грудня 2021 року. Проєкт реалізує  Університет імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку.

Проєкт «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 столітті» спрямований на посилення можливостей працівників середнього менеджменту та викладачів українських університетів, що готують майбутніх вчителів.

Упродовж 2019 – 2021 років відбулось 5 інтенсивних тижневих вишколів від університету ім. Томаша Масарика (Брно).

У 2021 році відбулася конференція докторантів (аспірантів), у якій візьмуть участь українські та чеські докторанти (аспіранти). Конференція включала також освітню програму, спрямовану на знайомство з можливостями для молодих науковців.

Види роботи:

 • активна участь представників університету у 5 освітніх поїздках до ЧР (певні активності були перенесені в онлайн у зв’язку з пандемією COVID-19),
 • проведення семінарів/воркшопів для колег в університеті на теми, які перед цим будуть обговорюватися в ЧР,
 • участь у докторантській (аспірантській) конференції,
 • участь в електронному опитуванні, яке здійснювалося з метою збору даних, що необхідні для оцінки проєкту.

Науково-педагогічними працівниками університету, що долучались до навчання в рамках проєкту (НОВИНА, ПРОГРАМА 1, ПРОГРАМА 2), було проведено серію навчальних тренінгів та семінарів для професорського-викладацького й студентського  складу університету й партнерських закладів освіти (НОВИНА 1 , НОВИНА 2, НОВИНА 3). Також у вільному доступі викладено матеріали для перегляду та використання у роботі усіма бажаючими за ПОСИЛАННЯМ.

Співпраця з університетом імені Гарика Масарика

Укладено міжінституційну угоду 2016-2018 між університетом імені Гарика Масарика та ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», метою якої стало забезпечення академічної мобільності студентів та адміністративного складу університету за програмою ЄС Еразмус+.

Педагогічний факультет робить вагомий внесок у міжнародну діяльність університету, а саме розвиває співпрацю з чеськими організаціями Czech Development Agency та Association for International Affairs. Продовжує дію проєкт між педагогічним факультетом та університетом ім. Г. Масарика, що стосується інклюзивної освіти «На шляху до інклюзії». Мета даного проєкту –  обмін досвідом між українськими та чеськими експертами у сфері інклюзивної освіти, поглиблення знань в даній галузі та підготовка спеціалістів даного профілю, здатних підготувати нове покоління українців. Представники кафедри спеціальної педагогіки університету ім. Г. Масарика провели серію відкритих лекцій для викладачів та студентів педагогічного факультету, завданнями яких є передача досвіду чеських педагогів з інклюзивної освіти та спрямування українських учасників на детальніше розв’язання проблеми.

Програма 12.10.17

Програма 25.04.18

Програма 30.03.17

Співпраця з чеськими ВНЗ та Czech Development Agency та Association for International Affairs відкриває перед університетом нові горизонти для розвитку та напрацювання освітнього потенціалу.

AMO є недержавною некомерційною організацією, яка була заснована в Празі в 1997 році. Місія AMO полягає в підтримці міжнародного взаєморозуміння за допомогою широкого спектра заходів в галузі освіти, науки й співробітництва в області трансформації. Завдяки своїй діяльності в Чеській Республіці та за кордоном, а також за багаторічною традицією АМО зарекомендувала себе як провідна чеська незалежна організація в області міжнародних відносин і зовнішньої політики.

AMO:

 • складає і публікує брифінги, наукові та програмні документи
 • організовує міжнародні конференції, експертні семінари, круглі столи, публічні дебати
 • організовує освітні проєкти
 • представляє критичні оцінки й коментарі про поточні події в місцевій і міжнародній пресі
 • створює життєві умови для розвитку нового покоління експертів
 • підтримує інтерес до міжнародних відносин серед широкої громадськості
 • співпрацює з місцевими та міжнародними організаціями-однодумцями

На сьогодні AMO являє собою унікальну відкриту платформу, на якій вчені, бізнесмени, політичні діячі, дипломати, представники медіа та НУО можуть взаємодіяти у відкритому і неупередженому середовищі.

Філологічний факультет співпрацює з Західночеським університетом у місті Плзень. Співпраця полягає у реалізації двосторонньої програми про академічну мобільність студентів, участь в якій у 2018 році взяли 20 українських та 2 чеських студентів.

Skip to content